فعالان مدنی و صنفی

بازداشت شماری از فعالان مدنی و صنفی در مشهد
پیشنهاد

بازداشت شماری از فعالان مدنی و صنفی در مشهد

روز جاری جمعی از فعالان مدنی و صنفی در اعتراض به حکم ۱۳ سال حبس کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه…
دکمه بازگشت به بالا
بستن