صادق صفاری

بازگویی درد دل با جناب نمکی وزیرمحترم بهداشت ودرمان
خانه

بازگویی درد دل با جناب نمکی وزیرمحترم بهداشت ودرمان

خبر کوتاه است هر چند مبلغ آن گزاف تهدید شدم ، عقب نشینی نمی کنم یک میلیارد و سیصد میلیون…
تقدیم به مدعیان دینمداری
خانه

تقدیم به مدعیان دینمداری

قسمتی از خطبه رسول در منا آخرین حجی که محمد در آن حضور داشت ، این سخنان را هم مورخین…
دکمه بازگشت به بالا
بستن