خانهسخن روز

بادمجان ارمنی

بی خبری وجهل ، توام با تعصب، عامل عقب افتادگی ملتها است. ملتی که فرق بین کلم وبروکسل ،وبانک وبالنگ وبه عبارت دیگر جمل وناقه را ازیک دیگر تمیز نمی دهد، چنین ملتی محکوم به بردگی است.

بی خبری وجهل ، توام با تعصب، عامل عقب افتادگی ملتها است. ملتی که فرق بین کلم وبروکسل ،وبانک وبالنگ وبه عبارت دیگر جمل وناقه را ازیک دیگر تمیز نمی دهد، چنین ملتی محکوم به بردگی است.
عبدالرحیم طالبوف درهمین زمینه می نویسد ،روزی سخن ازتشکیل بانک به میان آمد من فواید بانک را نشان دادم وگفتم لذت وثمره بانک را ملل اروپایی می دانند که دویست سال پیش تخم اورا درمملکت خود کشت نمودند ،یکی ازرجال گفت گمان ندارم بانک فرنگیان ازبالنگ ما لذیزتر باشد! چه مضایقه، بیاورید بکاریم می خوریم ومی بینیم . چرا که بادمجان قرمز را کاشتند وخوردیم دیدیم بد چیزی نیست، اول مردم نفرت می کردند ومی گفتند بادمجان ارمنی است حالا همه معتاد شده ایم ومی خوریم.
شهید مطهری هم در کتاب مخاطب های آشنا آورده : مردی صاحب فرزند نمی شد، بعدازمدتی خداوند به او فرزند عنایت کرد او فرزندی لوس وننر وبی ادب بارآمد که دست به هر فسق وفجوری می زد و پدر اورا تحمل می کرد. یک روز به پدر خبر دادند که پسرت یک دستمال ارمنی بادمجان به منزل برده. با ناراحتی به منزل آمد وخطاب به فرزندش گفت هرفسق را انجام دادی تحمل کردم دیگر تحمل این کار زشت تورا ندارم پاشو ازخانه برو بیرون واورا ازخانه بیرون کرد ومرحوم آیة الله العظمی منتظری رحمة الله علیه می فرمود که یکی از بزرگان نجف که شیخ متدین ومقدس وساده ای بود ,دراعتراض به اینکه می خواستند درحرم حضرت علی (ع) برق بکشند روی منبر رفت وباگریه می گفت «یدعون حمارالله ویرکبون شمنجعفر,یرسلون ابنأهم الی برلین ویشدون السیم علی قبرامیرالمومنین (به قطار می گفته شمنجعفر)وچون پسرآقا شیخ کاظم شیرازی برای تحصیل به برلین رفته بود باکنایه ودراعتراض به همه اینها باحالت گریه میگوید .«خرخدارا رها می کنند وسوارقطار می شوند وفرزندان خودرا به خارج می فرستند وازهمه بدتر سیم به قبرامیرالمومنین (ع)می کشند» ایشان می فرمود زمانیکه می خواستند به حرم علی بن موسی الرضا(ع) برق بکشند دراعتراض به این عمل یک هفته بازار تعطیل شد.
ومخبرالسلطنه  در بیانی پر کنایه وطنز آلود به دشمنی با احداث راه آهن پرداخته وچنین آورده است
درفرنگ از بی خری محتاج  راه آهنند
ما که خرداریم کی محتاج  راه آهنیم؟!
دشمنان راه آهن دوستداران خرند
دوستداران خریم و با راه آهن’ دشمنیم
راه آهن ریشه خر برکند از مملکت
هرکه خواهد راه آهن ,ریشه اش را برکنیم
تا مقام اشتر و عالی جناب خر بود
کی روا باشد که ما ازراه آهن دم زنیم

ابراهیم ملکی

برچسب ها

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن