خانهسخن سردبیر

۲۸ مرداد روزی که خون جوانان وطن لاله شد اما …

اگر در مشروطه جوی خون جوانان وطن، لاله ثمر داد، همان لاله ها با دکتر مصدق و دکتر فاطمی جبهه ملی را تشکیل دادند تا ۲۲ بهمن ۵۷ بساط پادشاهی و ژن خوب و شاهزاده و ولایت‌عهدی جمع شود. بدین معنا که با رشادت همان لاله‌ها، حق حاکمیت از یک خانواده گرفته شد و مردم همگی حق تعیین سرنوشت خود را پیدا کردند. حال سوال مهم اینجاست؛ مردمی در نهضت مشروطه، از شیخ فضل‌الله و فضل‌الله ها عبور کرده بودند چگونه بعد از انقلاب ۵۷ تن به مشروعه‌گی دادند؟

نهضت مشروطه‌ی ایران، کودتای ۲۸ مرداد، ۲۲ بهمن ۵۷، ۲۲ خرداد ۸۸ جملگی در مسیر آزادی‌خواهی ملتی با ۷۰۰۰ سال سبقه تاریخی شاخص شده‌اند. اگر در آغاز راه و در نهضت مشروطه استقرار عدالتخانه و تشکیل مجلس مردمی مدنظر بود و پادشاه نقشی فرمایشی پیدا می‌کرد، با دکتر مصدق ضمن تاکید بر جایگاه پادشاه بر اساس قانون مشروطه بر هویت ملی تاکید شد و اگر در مشروطه جوی خون جوانان وطن، لاله ثمر داد، همان لاله ها با دکتر مصدق و دکتر فاطمی جبهه ملی را تشکیل دادند تا ۲۲ بهمن ۵۷ بساط پادشاهی و ژن خوب و شاهزاده و ولایت‌عهدی جمع شود. بدین معنا که با رشادت همان لاله‌ها، حق حاکمیت از یک خانواده گرفته شد و مردم همگی حق تعیین سرنوشت خود را پیدا کردند. حال سوال مهم اینجاست؛ مردمی در نهضت مشروطه، از شیخ فضل‌الله و فضل‌الله ها عبور کرده بودند چگونه بعد از انقلاب ۵۷ تن به مشروعه‌گی دادند؟
القصه، خواب خوش حق تعیین سرنوشت با اعدام آیین آدرسی در پشت بام علوی به سرعت پایان یافت و اگر ملتی در نهضت مشروطه عدالت‌خانه طلب داشتند، از فردای انقلاب ۵۷ بر اعدام آیین دادرسی کف و سوت زده و شبان‌هنگام هل‌هله کنان سنگ قبر امرا ارتش را می شکستند تا مهر تاییدی بر یک انحراف بزرگ که از فردای انقلاب شکل گرفته بود بزنند. نسل مردان و زنان انقلابی، نسلی که تنها تخصص‌شان فرصت‌سوزی بود، با نسل آزادگان تفاوت‌های بسیاری داشت. این مهم را می‌توان از ۴۰ سال قبل تا امروز به عینه مشاهده نمود. برای نمونه نسل مردان و زنان انقلابی دیروز بجای اظهار ندامت در مقابل فرزندان خود ایستادند و اگر فرزندشان سعی بر اصلاح خرابکاری آنها را داشت، جملگی وی را از جهنمیان نامیدند تا به خیال خود سرپوشی بر بی درایتی خود در گذشته گذارند. هر چند این نسل در خرداد ۸۸ به پدرانش نشان داد که زنده هست و اگر روش پدران را برای تغییر امور نمی‌پذیرد، اما روشی برای اصلاح آن دارد. این همان نسلی‌ست که جهانیان را در دی ۹۶، متحیر کرده و انگشت بر دهان نگه‌داشت. همان نسلی که نمی‌خواهد گله باشد و چوپان و چوپانان برایش تصمیم بگیرند. نسلی که نهضت مشروطه، کودتای ۲۸ مرداد، انقلاب ۵۷ و … را با قرائت خود مرور می‌کند تا ضمن حفظ مرزهای باقی مانده از دوران رضاشاه، با اصلاح امور، اشتباه پدرانشان را تکرار نکند. این همان نسلی‌ست که در بازگشت به گذشته، ضمن تاکید بر آنچه انقلابیون در سال ۵۷ کردند، اما از آنان عبور کرده و خود را مصدقی و ملی‌گرا بنامد.
۲۸ مرداد ۹۸
مسعود مویدی

برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن