خانهسخن روز

یادآوری چند نکته به روح مستداب ریگان

جناب‌ ریگان نه‌ شما و نه جناب جیمی کارتر، شاه‌ را برکنار نکردید. شاه را یک انقلاب بزرگ مردمی برکنار‌ کرد‌. آن‌ هم با دادنِ هزاران شهید، از همان روز کودتا. کودتایی که شما به انتقام از ملتی که اراده کرده بود، تا مالک منابع و استقلال ملی‌ خود باشد.

 

۱-جناب‌ ریگان نه‌ شما و نه جناب جیمی کارتر، شاه‌ را برکنار نکردید. شاه را یک انقلاب بزرگ مردمی برکنار‌ کرد‌. آن‌ هم با دادنِ هزاران شهید، از همان روز کودتا.
کودتایی که شما به انتقام از ملتی که اراده کرده بود، تا مالک منابع و استقلال ملی‌ خود باشد.
شما شاه را برکنار نکردید.
شما تا آخرین لحظه ممکن از، شاهی‌ که بدون کوچکترین مقاومتی کنسرسیوم دوم را برای ۲۰‌سال دیگر تمدید کرده بود، حمایت کردید.
و لحظه‌ایی هم در آن تردید نکردید.
و تنها آنگاهی که فهمیدید، ملتی بزرگ عزم خود را جزم کرده، تا پروژه‌های نیمه تمام مشروطه و نهضت ملی را برای استقرار حاکمیت ملی به اتمام برساند. برای آنکه ایران این مهم‌ترین کشور جهان در استراتژی غرب:
(منافع‌نفتی،امنیت‌‌نظامی)
به دام‌ اردوگاه سوسیالیسم گرفتار درنیاید،‌ با اپوزیسیون ضد‌کمونیست و در نظر استراتژیست‌های مخبط و نادان خود، اپوزیسیون اعتدال‌گرا وارد مذاکره شدید‌. تا از شر اتحاد جماهیر شوروی در امان بمانید‌.
در حالیکه اگر، آن تئوریسین‌ها‌ و استراتژیستهای نادان شما، کمی به خود زحمت می‌دادند، و‌ تاریخ اسلام را مطالعه می‌کردند، آنگاه متوجه می‌شدند که، با رادیکال‌هایی بسی رادیکال‌تر از چپ‌های تندرو و کندرو وارد مذاکره شده‌اند. که از کمونیست‌ها اهداف و آرامان‌های بزرگ‌تری را دنبال می‌کنند.
ای‌ وای از آن اندیشمندان بی‌اندیشه‌ شما.

۲-جناب ریگان، راهِ شاه ایران بر خلاف فرموده شما، از مردم ایران کاملا جدا بود. مردمی که ۷۰سال پیش از انقلاب ۵۷‌، یکی از مدرن‌ترین قوانین اساسی جهان را به امضا شاه قاجار رسانده بودند. پنج مجلس ملی انتخابی را انتخاب کرده بودند. و بیش از ده‌ دولت ملی را به حاکمیت رسانده بودند. و در نهضت ملی استقلال و منابع ملی خود را از چنگ استعمارگران خارج کرده بودند و یک صدا دمکراسی را طلب کرده‌ بودند.
با شاهی که قانون اساسی را زیر‌ پا نهاده بود. مجلس ملی را تبدیل به مجلس فرمایشی کرده‌ بود و منابع نفتی ایران را مفت‌و‌مجانی در اختیار هفت‌خواران قرار داده بود.
راهش درست و دقیق در مقابل راه مردم ایران بود و از مردم ایران جدا‌.

۳-جناب ریگان، شاه بهترین دوست شما نبود. شاه غلام حلقه به گوش شما بود.
هر امضایی که از او درخواست می‌کردید، بدون کوچکترین اراده‌ایی از خود امضا می‌کرد. تا کندی فرمان می‌داد، انقلاب سپید می‌کرد‌. تا کارتر فرمان می‌داد فضا باز سیاسی ایجاد می‌کرد.
تا هایزر فرمان خروجش‌ را می‌داد، علی‌رغم فریاد‌ بلند و رسا دکتر صدیقی که فریاد کرد:
*آمریکایها‌غلط‌می‌کنند‌برای‌ شاه‌ایران‌تصمیم‌بگیرند‌* بدون کوچکترین مقاومتی با خاری و خفت ایران را ترک کرد، تا چند ماهی بیشتر در کره خاکی تنفس کند‌.

۴-جناب ریگان
شما موجب سرنگونی شاه نشدید، بلکه برعکس با کودتایی بر ضد دولت ملی، او را که هراسان‌ از تهران‌ به‌ رامسر‌ گریخته‌ بود و از آنجا‌ به‌ رم، به ایران بازگردانید. و این آن لکه ننگی‌ست که بر دامان شما نشسته است.
و جانشینان‌ شما بعد از شما بدان‌ها اشارت‌ها‌ کرده‌اند و از حضور ملت بزرگ ایران بارها پوزش‌طلبی.

۵-جناب ریگان
شاه به فرمان کندی، زمینها را در میان کشاورزان فقیر و بی‌سرمایه ایران تقسیم کرد، تا کشاورزان گرسنه ناچار به مهاجرت به حاشیه‌های شهرهای بزرگ بشوند، تا در کنار سکونت در حلبی‌آبادهای تهران، شانیت انسانیشان لگدمال بشود.

۶-جناب‌ ریگان
با تمامی مخالف‌خوانی‌هایم با شما در این‌ یک نکته با شما موافقم. سیاست‌های ضد ایرانی، ضد‌کمونیستی و احمقانه شما موجب شد، تا ایران بدست یکی از رادیکال‌ترین و بنیاد‌گرایانه‌ترین گروههای اپوزیسیون رژیم سابق ایران گرفتار آید.

۷-جناب‌ ریگان
در اینجا هم با شما موافقم‌، سیاست‌ها و کودتاهای شما موجب شد، تا ایران بسوی یک‌ انقلاب بزرگ، مانند انقلاب‌های کبیر فرانسه و روسیه برود. تا به سرنوشت آنها گرفتار آید.
تا گروههای شرکت کننده در انقلاب، حاکم و محکوم همدیگر را سلاخی کنند.
اگر طمع خود را کم‌ می‌کردید‌ و اجازه می‌دادید، نهضت ملی پایان بخش غارت ایران بشود. و دمکراسی حاکم ادامه بیابد.
هرگز هزاران ایرانی به نابودی هم برنمی‌خاستند‌.

۸-جناب‌ ریگان
این سیاست‌های عقب‌مانده و پوسیده شما بود، تا اپوزیسیونی برانداز، مخبط، پرخاشگر و جاعل در خارج از ایران ساخته بشود، تا عکس‌های‌ خمینی را فوتوشاپ کنند، بگویند انگلیسی‌ها قبل‌ از انقلاب، عکسی‌های خمینی را در انگلستان چاپ می‌کردند و به ایران ارسال می‌کردند.
جناب ریگان آسوده بخوابید که، جانشین به حق شما، جناب ترامپ بیدار‌ است، و همان کارهای شما را رادیکالتر ادامه می‌دهد. و با خروج از برجام می‌رود که تا سناریو شما را تکمیل کند.
گویا شما از تاریخ هرگز نمی‌آموزید‌!!!

برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن