دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت روحانی در اسفند ماه ۹۷ در کمال ناباوری استعفا کرد. این ویدیو علل استعفا وی را بررسی می کند.

 

پایگاه خبری, تحلیلی خط سوم | نگاهی نو برای فردایی بهتر