شما اینجا هستید
سخن روز » پرونده‌ی شکایت سید محمد خاتمی از مدیر مسئول کیهان گم شد

اژه ای درباره‌ی پرونده شکایت سیدمحمدخاتمی از حسین شریعتمداری گفت: “این پرونده در اختیار دادستان نبوده و یا مدت کوتاهی بوده و در این جابجایی اینکه عمدی و سهوی و غفلت بوده را نمیدانیم وگفتیم پیگیری کنند. در این جابجایی‌ها گاهی مواردی داریم که پرونده‌هایی مغفول می‌ماند که آن را دنبال میکنیم.”

از اظهارات اژه ای می توان اینگونه برداشت کرد که پرونده شکایت سید محمد خاتمی از مدیر مسئول کیهان در قوه قضاییه گم شده است و هیچ گاه به دست دادستان نرسیده است.

از سوی دیگر این طور نیز به نظر می رسد که گم شدن پرونده در قوه قضاییه امری عادی است و آقای اژه ای به گم شدن پرونده هایی اینچنینی عادت دارد که انقدر راحت در مورد آن صحبت می کند.

اما نکته جالب توجه این است که چرا دیگر پرونده های از این دست در قوه قضاییه گم نمی شود و به طور مثال سید محمدرضا خاتمی چند روز پس از اظهار نظر در خصوص تقلب در انتخابات سال ۸۸ به دادسرا احضار می شود و سریعا نیز قرار بر تشکیل دادگاه می شود و یا پرونده های روزنامه نگاران و فعالان مدنی و کارگری همیشه در دسترس است و سریعا احکام صادر و اجرا می شود.

بیشتر به نظر می رسد که مصلحت این بوده تا پرونده‌ی شکایت خاتمی از حسین شریعتمداری گم شود تا او کماکان بتواند بی هیچ نگرانی و ترسی به اتهام زنی های خود ادامه دهد

منبع: کلمه

پایگاه خبری, تحلیلی خط سوم | نگاهی نو برای فردایی بهتر