خانهسخن سردبیر

پرستوسازی و انحطاط اخلاقی

بعد از پایان قصه تلخ پروژه پرستوسازی و دکتر نجفی و اطلاع جامعه از چنین کار زشتی توسط امنیتی‌های دنیا، متاسفانه در ایران ما هر روز مصادیقی به چشم می‌خورد که گویای انحطاط اخلاقی گسترده و ریشه‌ای در میان ماست.

بعد از پایان قصه تلخ پروژه پرستوسازی و دکتر نجفی و اطلاع جامعه از چنین کار زشتی توسط امنیتی‌های دنیا، متاسفانه در ایران ما هر روز مصادیقی به چشم می‌خورد که گویای انحطاط اخلاقی گسترده و ریشه‌ای در میان ماست.

تقریبا در هفته چندین فیلم با تیتر ارتباط غیر اخلاقی فلان مسوول با یک خانم در فضای مجازی دست به دست میشود. فیلم‌هایی که در ابتدا انتظار داری، صحنه‌ی تجاوز آن مسوول به دخترکی ۱۰، ۱۱ ساله را روایت کند. حال آنکه در اکثر آنها زن و مردی بالغ دست در دست هم، شاد و با دنیایی از خیال‌های خوش و رویایی شیرین، دست در دست هم، وارد اتاقی میشوند و …
ویدیو هایی که در آن، حقیقت ماجرا مشخص نیست و صرف درج یک تیتر حساسیت برانگیز و ترغیب ‌کننده، در جهت توجیه رجوع به آن کفایت می‌کند.

انحطاط اخلاقی در جامعه ما دیگر از رکورد زدن هم گذشته و اگر تا دیروز پروژه پرستوسازی را بد می‌انگاشتیم، امروز برای تخریب رقیب سرک کشیدن به اتاق خوابشان برایمان تفریح شده است.
تو گویی همه ما پاک و مطهر هستیم.
اینجاست که باید یادی کرد از داستان برخورد حضرت عیسی با زن زناکار. بدین ترتیب که وقتی روحانیون از عیسی پیامبر رخصت خواستند تا اجازه دهد آن زن را سنگسار کنند، گفت نخستین سنگ را کسی بزند تا این لحظه هیچ گناهی نکرده است.
اسرار دزدی، اختلاس، تجاوز، قتل و … در طول تاریخ و کل عالم هستی همواره بد بوده و برخورد با آن نیز خواستگاه اجتماعی داشته است. برخوردی که اگر درست صورت پذیرد، بعد از پیش‌گیری چنین افعالی، نتیجه‌ای همچون جامعه‌ی آری از خشونت را به همراه خواهد داشت. اما سوءاستفاده از احساسات دو انسان در جهت اثبات بد بودن وی جز سقوط مردمانی که بدان استناد می‌کنند پیام دیگری ندارد.
از طرفی کیست در این دنیا که رازی با خود نداشته و تا پایان عمرش آنرا در سینه‌اش نگه داشته و با خود به گور می‌برد.
ابوسعید ابوالخیر می‌گوید:
هست از پس پرده گفتگوی من و تو
چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من
براستی تفاوت میان پرستوسازان با کسانی که منتقد پرستوسازی هستند، اما در جهت ارضای هوی‌نفس بدان استناد می‌کنند چیست؟
لحظه‌ای اینگونه فکر کنیم که اگر فردی که با ما دشمنی دارد، دوربینی در اتاق خواب ما گذاشته باشند و از لحظات عشق بازی با معشوق ویدیو تهیه کرده و در میان مردمان جامعه آنرا پخش کنند چه حالی پیدا می‌کنیم؟
اگر کمی عمیق‌تر بیاندیشیم در زمان اشتراک‌گذاری چنین تصاویری، خود و همسرمان را در آن تصاویر خواهیم دید و …
فقط اگر کمی عمیق‌تر بیاندیشیم. کمی!

برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن