همیاری


دوستان و عزیزانی که ساکن ایران هستند از شماره کارت زیر می‌توانند کمک‌های خود را واریز نمایند

شماره کارت:

۶۲۱۹۸۶۱۰۳۰۱۷۰۳۱۹

شماره حساب:

۸۷۳-۲۰-۱۹۴۷-۵۴-۱

نزد بانک سامان
شعبه خردمند شمالی
بنام مسعود مویدی

دکمه بازگشت به بالا
بستن