خانهسخن شما

عروج سردار؛ «نه به انتقام»

روزگار غریبی است! در حالی که ترجیع بند افکار عمومی کشور و مردم رنج دیده منطقه، گرفتن انتقام جنایت تروریستی امریکا در به شهادت رساندن حاج قاسم بوده است، پالس های مسمومی از سوی برخی جریانات داخلی که دل در گرو مذاکره با آمریکا!! دارند به گوش می رسد.

نویسنده : علی صفایی
عروج سردار؛ «نه به انتقام»!!
روزگار غریبی است! در حالی که ترجیع بند افکار عمومی کشور و مردم رنج دیده منطقه، گرفتن انتقام جنایت تروریستی امریکا در به شهادت رساندن حاج قاسم بوده است، پالس های مسمومی از سوی برخی جریانات داخلی که دل در گرو مذاکره با آمریکا!! دارند به گوش می رسد.
طی روزهای گذشته جمعی از اصلاح طلبان در بیانیه ای که از سراپای آن یأس و انفعال می بارید خواهان احتراز از انتقام شده اند!. آنها فکر می کنند که با ارسال چنین پالس هایی، شاید آن روزنه و کورسویی که فکر می کردند تاکنون وجود داشته و با شهادت سپهبد سلیمانی درب آن سیمان گرفته شد، شروع به باز شدن خواهد کرد!.
روزنامه دولتی«شهروند» مصاحبه ای از احمد زیدآبادی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل درج کرده که گویا می خواهد «راهبرد دیپلماتیک ایران» را پس شهادت مظلومانه سردار اسلام ترسیم کند. زیدآبادی معتقد است که «اصل اتفاق پیش بینی پذیر بود».
استدلال این تحلیلگر جبهه اصلاحات بسیار جالب است؛ آنجا که در مورد عکس العمل بعدی آمریکا می گوید: «هر نوع پاسخی ممکن است یک بازی پینگ‌پنگی ایجاد کند که دوطرف را وارد جنگی تمام‌عیار می‌کند. به نظر نمی‌رسد اراده‌ای برای انجام چنین اقدامی در داخل وجود داشته باشد».
سخنان زیدآبادی پیامی به ترامپ و هیأت حاکمه امریکاست با این مضمون که خواهان انتقام نیستیم چرا که هنوز هم ما درب مذاکره را نبسته ایم؛ با روحانی همیشه باب مذاکره باز بوده است!.
چنانچه بخواهیم سخنان زیدآبادی را واکاوی کنیم باید گفت که کور خوانده اید. به این جریان منفعل باید گفت که ماحصل پیگیری مستمر و بی امان مذاکره با آمریکای جنایتکار، عروج ملکوتی نشاندار ذوالفقار از مقام رهبری بود. می دانیم که در درون شمایان چه می گذرد، خوشحال هستید ولی آنرا پنهان می کنید، خوشحالی شما از این بابت است که مانع مذاکره، از سر راه برداشته شده است! زهی خیال باطل، باز هم باید گفت که کور خوانده اید، آن صبو بشکست و آن پیمانه ریخت. بدانید که آزمون بزرگی در پیش روی شما قرار دارد. در روز حسابرسی، ملت شهید پرور ایران قاضی خواهد بود.

برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن