خانهسخن روز

زبان لاتین. ” کخ ” است

پنجاه وهفت تن ازکرسی نشینان بهارستان با ارائه یک طرح یک فوریتی خواستار حذف آموزش زبان انگلیسی از برنامه مدارس شدند چرا که قرار نیست که بیاموزیم با جهانیان تعامل وگفتگو داشته باشیم پس باید زبان شمشیر را آموخت وآن را تدریس وترویج کرد.

پنجاه وهفت تن ازکرسی نشینان بهارستان با ارائه یک طرح یک فوریتی خواستار حذف آموزش زبان انگلیسی از برنامه مدارس شدند چرا که قرار نیست که بیاموزیم با جهانیان تعامل وگفتگو داشته باشیم پس باید زبان شمشیر را آموخت وآن را تدریس وترویج کرد. همانطور که حاکمان کلیسا درقرون وسطی به آن عمل کردند .درپایان قرن ششم پاپ گرگوریوی ملقب به کبیر درنامه ای خطاب به اسقف شهر پواتیه فرانسه نوشت : “به من چیزی گزارش داده اند که حتی تذکر آنهم شرم آوراست .گفته اند که درحوزه مذهبی تو به برخی ازافراد زبان لاتین تدریس میشود . این برای من مایه تاسف ونگرانی عمیق است ، زیرا زبانی که برای ستایش ژوپیتر بکار گرفته است نمی تواند برای ستایش خدای ما عیسی مسیح نیز به کار گرفته شود .صاحب این قلم به ارائه دهندگان این طرح پیشنهاد می دهد برای موفقیت کامل دراهداف خود طرح دوفوریتی برای حذف ریاضی وهندسه ازبرنامه های مدارس به هیئت رئیسه ارائه دهند، چرا که اگر این طرح اجرا شود دیگر ملت ازمیزان اختلاسها ورشوه ها وزدوبندهای سیاسی مطلع نمی شوند وآنراهم کش نخواهند داد که باعث تشویش اذهان عمومی گردد که پیش گیری بهتر وکم هزینه تر از درمان است .وآن وقت با خیال راحت به خواسته های خود خواهید رسید
ازطرفی هم چنین امری دغدغه هم اندیشان سلف شما هم بوده است . غزالی در مقاصد الفلاسفه می گوید :خوض درریاضیات مسلمان مومن را به کفر می کشاند ونظر درعلم اقلیدس وخواندن المحیطی وتعمق درحساب وهندسه را مایه فساد دانسته وعلوم طبیعی را مذموم شمرده وآن را حق آلوده به باطل وصواب مشتبه باخطا نامید
ابراهیم ملکی ۲۲ مهر ۹۸

برچسب ها

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن