خانهسخن شما

تحلیلی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی پیشرو

ازقرارمعلوم این انتخابات با تمام انتخاباتهای چهل سال گذشته متفاوت است.مثل اینکه قرارنیست .انتخابات پرشور ومردمی باحضور کلیه اقشار وافکار واندیشه ها وسلایق مختلف برگزارگردد

ازقرارمعلوم این انتخابات با تمام انتخاباتهای چهل سال گذشته متفاوت است.مثل اینکه قرارنیست .انتخابات پرشور ومردمی باحضور کلیه اقشار وافکار واندیشه ها وسلایق مختلف برگزارگردد.سازمان صدا وسیما درخواب خرگوشی فرورفته .برگزارکنندگان انتخابات اعم ازوزارت کشور واستانداران وفرمانداران وبخشداران قراراست فقط صندوق حمل کن وتعرفه رسان باشند ویا بقول آقای روحانی فرمانده لجستیگ باشند.احزاب دراین انتخابات نیز نقشی نمیتوانند بازی کنند.اگر بناست سطح شرکت کنندگان پائین بیاید چرا با مردم روراست نیستید.اگر احساس میکنید مردم دراین انتخابات رغبت به شرکت ندارند چرا چاره اندیشی نمیفرمائید.باتوجه به شیوه تعیین صلاحیت ها ازسوی شورای محترم نگهبان وتخریب دولت وقوه مجریه ازسوی تندروهای بی انصاف درطول سالهای گذشته وکوتاه آمدن اصلاحطبان درمقابل برخوردهای ظالمانه عده ائی تندرو که به غیرازخودشان هیچ کسی را یارانقلاب ونظام ورهبری قبول ندارند واکثریت تریبون های نمازهای جمعه ومساجد ونهادهای فرهنگی وانجمنهای اسلامی وبسیج ادارات دراختیار اصولگریان قرارداردوفضای موجود سیاسی کشور باتوجه به اتفاقات آبانماه وترور سرداررشیداسلام وایران سلیمانی عزیز وتحریم ناجوانمردانه آمریکای جنایتکار و رکود اقتصادی وتورم سرسام آور وگرانی کمرشکن وبیکاری خانمانسوز تدبیر اساسی را لازم دارد.تنها راه علاج این مملکت اتحاد ملی وآشتی ملی وایجادهمدلی در سرتاسر ایران میباشد.دولت یکدست ومجلس یکدست وقوه قضائیه یکدست که ثمره یک جناح باشد دردی ازاین ملت ومملکت ۸۳میلیونی دوا نخواهد کرد.

اسماعیل ابراهیمی

فعال سیاسی

برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن