شما اینجا هستید
سخن سردبیر » بیچاره راستگو که دروغگو شد

بی شک تجربه الهه راستگو، یکی از مهمترین شاخص هایی است که ما را در گردآوری میثاق نامه برای اعضا شورای شهر این دوره ترغیب می کند.

اما سوال اینجاست که آیا در شورای شهر چنین تجربیاتی دیگر اتفاق نیافتاد؟

“افتاد، آنهم از روز اول”

شهردار شدن قالیباف برای بار سوم
یعنی اساسا حضرات در خواب خرگوشی بودند، خبر نداشتند که این سومین بار است که قالیباف بنا دارد شهردار شود و بدتر از آن اینکه بعد از رای آوردن قالیباف هم با یک مصوبه قانون را دور زدند.

باز هم چمران در جایگاه رییس

تجربه شورای دوم و سوم کم نبود، باز هم چمران و باز هم تکیه بر کرسی ریاست آنهم در شورایی که بزرگان اصلاحات حضور داشتند.

املاک نجومی

سکوت حضرات در بررسی املاک نجومی کم نبود، داستان پالیزدار تکرار شد و مدیرمسوول سایت معماری نیوز هم زندانی شد.

ثروت اندوزی از راه حلال، حرام است

این جمله عین مطلبی است که ژنرال شهردار دوسال قبل بدان اشاره کرد. در همان روزها هم ۱۰۰۰ میلیارد به خیریه خانوادگی خود کمک کرد و حضرات کماکان سکوت اختیار کردند.

پلاسکو

بررسی حادثه پلاسکو و عدم استیضاح ژنرال شهردار هم دیگر
خون شهدا پلاسکو هم باعث نشد که بزرگان اصلاحات حاضر در شورا، از ژنرال شهردار سوال کنند.

حافظی نیامد

تنها صدای شورای شهر چهارم تهران، علی رغم درخواست مکرر دوستان، عطای شورا را به لقایش بخشید. زیرا که حافظی تنها فرد پیگیر در شورا بود.

خیانت نکنید

اگر شورای شهر برای آقایان مزه کرده و باز هم آمده اند تا قالیبافی دیگر به ما تحمیل کنند، این تکلیفی است برای مصلحین حقیقی که باید حضور آنها را مغتنم شمرده و انها را در دادگاه افکار عمومی به چالش کشیده و محاکمه کنند. شاید اینگونه رضایت دهند و میدان را برای افراد محق دیگر خالی نمایند.

مسعود مویدی

پایگاه خبری, تحلیلی خط سوم | نگاهی نو برای فردایی بهتر