خانهفرهنگ و ادب

انحطاط فرهنگی ایرانیان

انحطاط فرهنگی ایرانیان، درست از زمانی آغاز شد که، دو واژه‌ رقاص و مطرب بار ارزشی منفی پیدا کردند

انحطاط فرهنگی ایرانیان، درست از زمانی آغاز شد که، دو واژه‌ رقاص و مطرب بار ارزشی منفی پیدا کردند.
و مردم از این دو واژه برای توهین به دیگری بهره جستند. در حالیکه در فرهنگ عمیق،غنی‌ و عرفان ایرانی این دو واژه بار ارزشی و مثبت داشت.

*مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد*
*نقش هر نغمه که زد ره به جایی دارد*

حافظ

*یک‌ دست جام‌ باده و یک دست جعد یار*
*رقصی‌ چنین میانه میدانم آرزوست*

مولانا

در حالیکه در دوران اخیر در ایران، رقصندگان و مطربان به شدت مطرود بودند و با آنها مانند خلاف‌کاران برخورد می‌شد. و به دار و درفش و شلاق محکوم می‌شدند. در غرب رقصندگان و مطربان در حد شاعران و نویسندگان و هنرمندان تقدیس و ستایش می‌شدند. و تا آن مقدار مورد ستایش بودند که، در پیشوند و پسوند نامشان از واژه افسانه‌ایی استفاده می‌شد و می‌‌شود. رقاص افسانه‌ایی‌.
(Legendary Dancer)
خوشبختانه در دهه‌‌های اخیر فرهنگ مردم بسیار تغییر یافته است. و اغلب مردم نگاهی مثبت به این دو واژه پیدا کرده‌اند. چنین نگاهی می‌تواند، یکی از زیرساخت‌های مهم دمکراسی، در یک جامعه به شدت محافظه‌کار و مذهبی
مانند جامعه ایرانی باشد.

روزبه یقینی

برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن