خانهسخن شما

اعتدال بازگشت به قانون است

یادداشتی که در ادامه مطالعه می کنید در سال ۹۲ توسط ابراهیم ملکی دین‌پژوه و از مبارزان راه آزادی‌خواهی خطاب به حسن روحانی به نگارش درآمده است. با توجه به اینکه تذکرات وی امروز نیز جای خالیش در جامعه احساس میشود با اجازه از وی آنرا بازنشر دادیم.

اعتدال بازگشت به قانون است

جناب دکترروحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی

سلام علیکم
منشور حقوق شهروندی که نگا شته اید مطالعه نمودم بیاد کلیات طرح اصلاح سیاستهای کلی قانون انتخابات افتادم که درکمیسیون سیاسی امنیتی مجمع تشخیص مورخ ۸۸/۱۱/۱ درصحن مجمع با اکثریت آراءبه تصویب رسید وحسین شریعتمداری ازآن بعنوان طرح فتنه گران درمجمع تشخیص نام برد ومهدی کوچک زاده نماینده فارس وعضو کمیسون سیاست داخلی مجلس وازحامیان دولت احمدی نژاد این طرح را باعث خوشحالی سکولارها دانست واکبر ترکان مشاور رئیس مرکزتحقیقات درگفتگو با آفتاب ازاین طرح بعنوان بازسازی اعتماد ملی که درجریان انتخابات ۸۸ آسیب دیده بود بیان داشت که درهمان ایام اینجانب مقاله ای باعنوان (مشکل نقص قانون نیست .بلکه نقض قانون است )نگاشتم وبه مواردی از فراقانونی ونقض قانون دراین کشوراستبداد زده اشاره نمودم .جناب آقای روحانی درفصل سوم قانون اساسی به خوبی به حقوق شهروندی پرداخته شده که به چند اصل ازاصول قانون اساسی اشاره می نمایم
اصل ۱۹: مردم ایران ازهرقوم وقبیله که باشند ازحقوق مساوی برخوردارند ورنگ ونژاد وزبان ومانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود
اصل ۲۲: حیثیت ,جان,مال,حقوق ,مسکن ,شغل اشخاص ازتعرض مصون است مگردرمواردی که قانون تجویزکند .
اصل ۲۳: تفتیش عقاید ممنوع است وهیچ کس رانمی توان بصرف داشتن عقیده ای موردتعرض ومواخذه قرارداد
اصل ۲۵:بازرسی ونرساندن نامه ها ,ضبط وفاش کردن مکالمات تلفنی ,افشای مخابرات ,تلگراف وتلکس سانسور,عدم مخابره ونرساندن آنها,استراق سمع وهرگونه تجسس ممنوع است مگربحکم قانون
اصل ۲۷: تشکیل اجتماعات وراه پیمایی ها بدون حمل سلاح ,بشرط اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است
اصل ۳۲:هیچکس رانمی توان دستگیرکرد مگربه حکم وترتیبی که قانون معین میکند ,درصورت بازداشت موضوع اتهام باید باذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ وتفهیم شود وحداکثر ظرف مدت بیست وچهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال ومقدمات محاکمه دراسرع وقت فراهم گردد,متخلف ازاین اصل طبق قانون مجازات می شود
اصل ۳۷ :.اصل بربرائت است وهیچکس ازنظرقانون مجرم شناخته نمی شود مگراینکه جرم اودردادگاه صالح ثابت گردد.
اصل ۳۹: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرارویا کسب اطلاع ممنوع است واجبارشخص به شهادت اقراریا سوگند مجازنیست وچنین شهادت واقراروسوگندی فاقد ارزش واعتباراست, متخلف ازاین اصل طبق قانون مجازات می شود
اصل ۳:هتک حرمت وحیثیت کسی که به حکم قانون دستگیربازداشت زندانی یاتبعید شده بهر صورت که باشد ممنوع وموجب مجازات است
این ساده انگاری است که نقض حقوق شهروندی رابه نقص قانون مرتبط نموده وقانون گریزان وزیاده خواهان که قانون وملت را به سخره گرفته اند را به نوعی تبرئه وگناه رامتوجه قانون گزارنمائید.آیا ازخودپرسیده اید که چرا تلاشهای دولت اصلاحات بخصوص شخص آقای خاتمی دراحیای حقوق شهروندی به نتیجه نرسید وهر۹ روزم با یک بحران می گشت وقتی بسیاری ازاصول قانون اساسی معطل مانده چه ضمانت اجرائی برای منشوری  که هنوز به قانون تبدیل نشده است وجود دارد

جناب آقای روحانی چه بهتر بجای صرف وقت برای نوشتن چنین منشوری که ثمره ای جزجنجال تمامیت خواهان وافراطیان شکست خورده وپرمدعا که بقول مرحوم امام (ره)ازتوان اداره یک نانوایی هم عاجزند. اهتمام خودرا صرف اصل یکصدوبیست ویکم نمائید که طبق همین اصل بعنوان رئیس جمهور درپیشگاه قرآن ودربرابرملت ایران بخداوند قادرمتعال سوگند یاد نمودید …که ازآزادی وحرمت اشخاص وحقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنید .انتظارمیرفت که دراین صد روز طبق آنچه وظیفه قانونی خودبود به کسانیکه قانون وملت را به سخره گرفته اخطارقانون اساسی می دادید وخواهان رفع حصر غیرقانونی ازمهندس میرحسین موسوی وسرکارخانم زهرا رهنورد و حجةالسلام والمسلمین جناب مهدی کروبی می شدید. رویه اعتدال حکم می نماید که به کسانیکه برمرکب چموش جهالت سوارشده وبی مهابا درنمازجمعه وجماعات وصداوسیما برخلاف قانون می تازند هشداردهید وآنان را ملزم به رعایت قانون نمائید
درخاتمه :شما که حقوق دان هستید خوب میدانید که عمریک قانون مفید ۳۰ سال است وسی وپنج سال ازتدوین قانون اساسی می گذرد وهنوزبخشهایی ازاصول آن معطل مانده ومن وشما جزءاخرین نسلی هستیم که درتدوین وتایید آن نقش داشته ودونسل دیگر که اکثریت متعلق به آنان است درتدوین وتایید آن هیج نقشی نداشته .وطبق فرمایش بنیان گذارانقلاب مرحوم امام خمینی (ره)هیچ نسلی حق ندارد ازبرای نسل دیگر تعیین وتکلیف نماید چرا که انسانها درتعیین سرنوشت مختاروآزادند .توفیق شما وهمکارانتان را درخدمت به این ملت بزرگ ازخداوند منان خواستارم

۹۲/۹/۱۷

ابراهیم ملکی

برچسب ها

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن