تبلیغ علیه نظام

نامه سرگشاده مسعود مویدی به ریاست محترم جمهوری درباره دکتر کمال جعفری
خانه

نامه سرگشاده مسعود مویدی به ریاست محترم جمهوری درباره دکتر کمال جعفری

نامه سرگشاده مسعود مویدی به ریاست محترم جمهوری، آقای حسن روحانی به عنوان فرد ناظر بر اجرای صحیح قانون اساسی…
دکمه بازگشت به بالا
بستن